Výrobné Kompetencie

Všetko pod jednou strechou

Vertikálna integrácia nám umožňuje vyrábať napr. jadrá, komponenty, lisované diely, lepené diely, permanentné magnety pod úplnou kontrolou z našej strany. Pokrytie celého hodnotového reťazca uľahčuje aj proces jednania so zákazníkmi a jasne stanovuje zodpovednosti. Tým, že máme široký záber v rôznych priemyselných odvetviach na všetkých úrovniach hodnotového reťazca, nám pomáha komplexne porozumieť súčasným a budúcim požiadavkám trhu. To nám umožňuje nasmerovať naše tímy výskumu a vývoja tým správnym smerom.

Oblasti výroby

Spoločnosť VAC je jediným výrobcom mäkkých magnetických materiálov na svete, ktorý ďalej spracováva svoje materiály do výliskov, plechových zväzkov či prvotriednych rotor-stator systémov. Plechové zväzky sa vyrábajú buď lisovanim alebo laserovým zváraním jednotlivých plechových dielov, cenovo výhodnými do seba zapadajúcimi blokmi  alebo pomocou elektroerozívneho obrábania tzv. EDM, známe ako VACSTACKS®.

Kombinácia našich výrobných technológií a vysoko kvalitných mäkkých magnetických materiálov posúva zákaznícke produkty na hranicu technologických možností,  zaručuje im popredné miesto na trhu a umožňuje vývoj mimoriadne výkonných a efektívnych motorov alebo iných kľúčových magnetických komponentov, ktoré sú súčasťou rôznych aplikácií.

Z rýchlo tuhnúceho, nanokryštalického materiálu VITROPERM® vyrábame jadrá a tlmivky pre EMC aplikácie, ktoré sa vyznačujú mimoriadne vysokou priepustnosťou v kombinácii s najnižšou koercivitou a vynikajúcimi tepelnými vlastnosťami.

Jadrá alebo tlmivky sú zostavené v najmenších veľkostiach, sú vhodné pre silné prúdy alebo vysoké napätie a majú extrémne nízke straty a vynikajúci útlm v širokom rozmedzí teplôt.

Aj napriek silnej globálnej konkurencii sme stále najväčším výrobcom permanentných magnetov zo vzácnych zemín v Európe.  Našu pozíciu na trhu sa snažíme udržať neustálym zlepšovaním výrobných procesov a zvyšovaním podielu automatizácie. To nám umožňuje zamerať sa na aplikácie s veľmi malými toleranciami a náročnými magnetickými vlastnosťami.

Spoločnosť VAC je jediným výrobcom mäkkých magnetických materiálov na svete, ktorý ďalej spracováva svoje materiály do výliskov, plechových zväzkov či prvotriednych rotor-stator systémov. Plechové zväzky sa vyrábajú buď lisovanim alebo laserovým zváraním jednotlivých plechových dielov, cenovo výhodnými do seba zapadajúcimi blokmi  alebo pomocou elektroerozívneho obrábania tzv. EDM, známe ako VACSTACKS®.

Kombinácia našich výrobných technológií a vysoko kvalitných mäkkých magnetických materiálov posúva zákaznícke produkty na hranicu technologických možností,  zaručuje im popredné miesto na trhu a umožňuje vývoj mimoriadne výkonných a efektívnych motorov alebo iných kľúčových magnetických komponentov, ktoré sú súčasťou rôznych aplikácií.

Z rýchlo tuhnúceho, nanokryštalického materiálu VITROPERM® vyrábame jadrá a tlmivky pre EMC aplikácie, ktoré sa vyznačujú mimoriadne vysokou priepustnosťou v kombinácii s najnižšou koercivitou a vynikajúcimi tepelnými vlastnosťami.

Jadrá alebo tlmivky sú zostavené v najmenších veľkostiach, sú vhodné pre silné prúdy alebo vysoké napätie a majú extrémne nízke straty a vynikajúci útlm v širokom rozmedzí teplôt.

Aj napriek silnej globálnej konkurencii sme stále najväčším výrobcom permanentných magnetov zo vzácnych zemín v Európe.  Našu pozíciu na trhu sa snažíme udržať neustálym zlepšovaním výrobných procesov a zvyšovaním podielu automatizácie. To nám umožňuje zamerať sa na aplikácie s veľmi malými toleranciami a náročnými magnetickými vlastnosťami.