Informovanie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb

Prevádzkovateľa

VACUUMSCHMELZE, s. r. o.

Horná Streda 1325/14

916 24 Slovensko 

Tel.: +421 32 777 2 200

E-Mail: info@vacuumschmelze.sk

Web: www.vacuumschmelze.sk

 

Zodpovedná osoba Prevádzkovateľa

E-Mail: zodpovednaosoba@vacuumschmelze.com