Magnetické riešenia

Magnetické riešenia na mieru

Vo svete magnetizmu sme ako doma. Zo širokej škály surovín vyrábame viac ako 170 rôznych zliatin s vynikajúcimi vlastnosťami.

Dlhoročné know-how v oblasti materiálov a skúsenosti s ich použitím nám umožňuje vytvárať osobité riešenia od  polotovarov a komponentov po jadrá, indukčné komponenty, permanentné magnety a magnetické systémy zo vzácnych zemín

 

 

Tavením vo vákuu vyrábame zliatiny najvyššej kvality na báze Fe, Co a Ni. Na základe našich skúseností sme schopní pre našich zákazníkov prispôsobiť zloženie materiálov a všetky ďalšie kroky spracovania vrátane tepelného spracovania a navrhovať tak zliatiny s požadovanými vlastnosťami.

Naše nanokryštalické zliatiny, ako napríklad VITROPERM® sú štandardným materiálom pre magnetické tienenia používané v bezdrôtových nabíjačkách a iných elektromagnetických komponentoch.

VAC je jednou z mála spoločností na svete, ktorá ovláda proces rýchleho tuhnutia, pri ktorom sa zo zliatin vyrábajú tenké pásy hrúbky zvyčajne 14 až 20 μm. Vysoko kvalitné suroviny sa roztavia a následne nalejú na chladené točiace sa medené koleso. Pri rýchlosti ochladzovania 1 milión Kelvinov za sekundu tavenina stuhne a vytvorí amorfný pás. Následne sa pásy podrobia tepelnému spracovaniu pri teplote 500°C až 600 °C, aby sa pôvodne amorfná mikroštruktúra zmenila na nanokryštalickú.

 

Sme popredným európskym výrobcom permanentných magnetov zo vzácnych zemín. Našou špecialitou sú spekané magnety na báze zliatin neodým-železo-bór a samárium-kobalt.

Naše magnety s najvyššou remanenciou sú pridanou hodnotou riešení pre našich zákazníkov z  odvetví ako je napr. automobilový, letecký alebo námorný priemysel. Nákladovo optimalizované riešenia je možné realizovať použitím Dy-difúzie.

Tavením vo vákuu vyrábame zliatiny najvyššej kvality na báze Fe, Co a Ni. Na základe našich skúseností sme schopní pre našich zákazníkov prispôsobiť zloženie materiálov a všetky ďalšie kroky spracovania vrátane tepelného spracovania a navrhovať tak zliatiny s požadovanými vlastnosťami.

Naše nanokryštalické zliatiny, ako napríklad VITROPERM® sú štandardným materiálom pre magnetické tienenia používané v bezdrôtových nabíjačkách a iných elektromagnetických komponentoch.

VAC je jednou z mála spoločností na svete, ktorá ovláda proces rýchleho tuhnutia, pri ktorom sa zo zliatin vyrábajú tenké pásy hrúbky zvyčajne 14 až 20 μm. Vysoko kvalitné suroviny sa roztavia a následne nalejú na chladené točiace sa medené koleso. Pri rýchlosti ochladzovania 1 milión Kelvinov za sekundu tavenina stuhne a vytvorí amorfný pás. Následne sa pásy podrobia tepelnému spracovaniu pri teplote 500°C až 600 °C, aby sa pôvodne amorfná mikroštruktúra zmenila na nanokryštalickú.

 

Sme popredným európskym výrobcom permanentných magnetov zo vzácnych zemín. Našou špecialitou sú spekané magnety na báze zliatin neodým-železo-bór a samárium-kobalt.

Naše magnety s najvyššou remanenciou sú pridanou hodnotou riešení pre našich zákazníkov z  odvetví ako je napr. automobilový, letecký alebo námorný priemysel. Nákladovo optimalizované riešenia je možné realizovať použitím Dy-difúzie.