Aplikačné know-how

Výskumný tím v spoločnosti

Dôkladné pochopenie fungovania našich výrobkov je pre nás veľmi dôležité. Pomocou našich magnetických zliatin pretvárame požiadavky našich zákazníkov na výrobky so špeciálnymi vlastnosťami. V úzkej spolupráci so zákazníkmi vytvárame produkty s osobitými elektrickými, fyzikálnymi a magnetickými vlastnosťami. Naše odborné znalosti v kombinácii s materiálovými kompetenciami, výrobným know-how a poznatkami z praxe dávajú našim zákazníkom a ich produktom rozhodujúcu konkurenčnú výhodu.

Vo VAC spolupracujú materiáloví inžinieri, fyzici, chemici a elektrotechnici na riešeniach pre našich zákazníkov. Prepojenie rôznych odvetví zaisťuje komplexné pochopenie zákazníckych požiadaviek a ponúka špecifické riešenia. Takto zabezpečíme, že nájdeme pre našich zákazníkov to najlepšie. Našou filozofiou je tiež zamerať sa na  oblasti  použitia, ktoré odrážajú potreby dnešnej doby a predstavujú značný prínos na trhu.